KING
POL ENG

CRAZY ANGEL

Junior Champion Poland

Junior Champion Czech

CRAZY pozostał w hodowli

www.maradeco-king.pl @MaruCMS